EOA Děčín mezi devíti vybranými školami z celé ČR 

Evropská obchodní akademie se přihlásila do výzvy MŠMT a jako jedna z devíti českých škol bude v následujících letech pilotně ověřovat možnost alternativní maturitní zkoušky – absolventskou práci s obhajobou.

Od školního roku 2021/2022 tak mají žáci EOA Děčín možnost maturovat zcela novým způsobem – formou komplexní absolventské práce, která nahrazuje všechny profilové maturitní zkoušky, s výjimkou ústní zkoušky z českého jazyka. Tyto maturanty tak nečeká žádné losování otázek z ekonomiky, účetnictví nebo cizího jazyka. Jejich maturitní zkouška bude mít podobu obhajoby odevzdané maturitní práce, kterou postupně vytvoří v rámci studia projektového řízení ve 4. ročníku. Při obhajobě nicméně každý žák bude muset prokázat své znalosti ze všech profilových předmětů, část obhajoby pak bude vedena i ve vybraném cizím jazyce.

Celá koncepce této “nové“ maturity vychází z předpokladu, že absolvent střední odborné školy je schopen řešit úkoly komplexního charakteru v reálném (podnikatelském) prostředí s využitím znalostí a dovedností ze všech profilových předmětů. Každá absolventská práce bude vznikat ve spolupráci s konkrétním podnikatelem, který následně bude moci práci použít při rozvoji svých podnikatelských aktivit.

Evropská obchodní akademie