Adéla Kubíčková

Masarykova univerzita Brno

Škola není jen o tom, že vás připraví na to, co chcete v životě dělat. Může vám ukázat i to, co dělat nechcete (dvouhodinovky účta byly za mě pro toto uvědomění skvělým nástrojem). EOA mě ovšem před lety připravila na přijímačky na Masarykovu univerzitu, kde v současné době působím jako pomocná vědecká pracovnice na fakultě sociální politiky a sociální práce. A protože teorie se má vždy spojovat s praxí, tak pracuji jako sociální pracovnice s lidmi závislými na alkoholu a také působím v organizaci zabývající se komplexní prací s lidmi s duševním onemocněním.

Rok studia: 2012-2015

Obor: Evropský hospodářský asistent

Po složení maturitní zkoušky:

  • Začala studovat na Masarykově univerzitě na fakultě sociálních studií bakalářský obor sociální práce v prezenční formě.
  • Během bakalářského studia pracovala zejména v oblasti sociální práce/adiktologie – práce s drogově závislými.
  • V lednu v roce 2019 ukončila úspěšně bakalářské studium a navázala na něj magisterským studiem.
Evropská obchodní akademie