Školní kolo soutěže Má dáti – Dal a Ekonomické gramotnosti

Ve dnech 10. a 11. června 2024 se na Evropské obchodní akademii konala školní kola soutěže Má dáti – Dal pro 2. a 3. ročník, pro 3. ročník byla připravena soutěž Ekonomická gramotnost. Soutěže se zúčastnilo celkem 59 žáků. A kdo jsou ti nejlepší? 
 
Má dáti – Dal 2. ročník:
1. místo – Josef Kuňák 2. A
2. místo – Lucie Malá 2. E
3. místo – Vojtěch Antal 2. A
 
Má dáti – Dal 3. ročník:
1. místo – Ondřej Hadrovský 3. E
2. místo – Kateřina Klicperová 3. E
3. místo – Michaela Kopáčková 3. S
 
Ekonomická gramotnost:
1. místo – Martin Růžek 3. E
2. místo – Anna Krejzová 3. A
3. místo – Anna Stárková  3. E
 
Všem moc blahopřejeme a děkujeme soutěžícím za účast. 
Evropská obchodní akademie