PEK – Zkouška z moderní korespondence ENTER

Dne 11. dubna t. r. proběhla on-line zkouška ENTER z moderní korespondence. Zkoušky se zúčastnilo 63 žáků 3. r. a všichni vzhledem k roční přípravě prospěli. Žáci měli za úkol vyhotovit obchodní dopis – email a tabulku v Excelu v uvedeném čase nejhůře na známku 3, aby získali Certifikát. Každá část zkoušky je hodnocena samostatně. Známky jsou orientační, je uvedeno pouze „uspěl/a“. Složením zkoušky získali Certifikát ENTER, kterým prokazují, že v souladu s ČSN 01 6910 ovládají všechny formy moderních způsobů komunikace v obchodním styku, včetně náročných příloh. Za zkoušku se postavila řada garantů a partnerů sdružujících jak velké, tak malé zaměstnavatele, např.: Technologické centrum Akademie věd XCR, Govin Group, Enterprise europe network.

Všem úspěšným žákům děkuji za aktivní přístup ve výuce a blahopřeji k získání Certifikátu.

Mgr. Renata Němečková
vyučující PEK 

Evropská obchodní akademie