Stínování v Maďarsku

Ve dnech 23.- 28. dubna 2024 se uskutečnila v rámci programu Erasmus+ stáž dvou vyučujících naší školy na vyšší odborné škole BGSZC Belvárosi Technikum v Budapešti. Obsahem stáže bylo tzv. „stínování“ neboli „job shadowing“, vzájemná výměna poznatků a zkušeností od maďarských kolegů.


Náplní naší práce byly především náslechy ve vybraných hodinách různých ročníků, později také aktivní podíl na výuce ve třídě. Vedle toho probíhaly schůzky se stínovanými učiteli, na nichž jsme společně probírali kurikula svých předmětů, rozvržení do ročníků, podmínky k práci, přípravy na vyučování, didaktické postupy a metody, projektové aktivity žáků, zapojení ICT ve výuce a další témata.
Součástí stínování bylo také poznání fungování partnerské školy, zahrnující prohlídku vnitřních i venkovních školních prostor, seznámení se s chodem školy, celoročním plánem, způsobem hodnocení žáků.
Na základě tohoto projektu v květnu zavítaly tři maďarské kolegyně na týdenní návštěvu naší školy, aby měly i ony možnost čerpat inspiraci pro svou výuku odborných předmětů. V rámci programu jsme se též intenzivně věnovaly možnostem další spolupráce obou škol.


Naše mobilita byla jednoznačně přínosem, a to z mnoha hledisek. Byla příležitostí k poznání jiného školského systému, motivací k další práci, získáním nových nápadů do výuky, ale i sdílením vlastních zkušeností z pedagogické praxe. Nezanedbatelným plusem pobytu v cizojazyčném prostředí byl bezesporu i rozvoj našich komunikačních dovedností, a to oboustranně.


Stínování učitelů v zahraničí prostřednictvím projektů Erasmus+ je cennou iniciativou, která přispívá k obohacení pedagogického prostředí a rozvoji kompetencí učitelů.


BV + OK

Evropská obchodní akademie