Česká národní banka v Praze – expozice „Za měnou“

Studenti ze třídy 3. E se v pátek 10. května vypravili za poznáním do Prahy. Jejich cílem bylo Návštěvnické centrum a expozice „Za měnou“. V úvodním videu se seznámili s historií této instituce a s její rolí v bankovním systému. Poté následovala komentovaná interaktivní prohlídka. Seznámili se také s ochrannými prvky bankovek a za pomoci testovacího vybavení si prověřili jejich pravost. Dozvěděli se, jaké funkce Česká národní banka vykonává, aby udržela cenovou a finanční stabilitu a zajistila plynulost peněžního oběhu. Po exkurzi studenty čekala venkovní úniková hra, díky které si udělali procházku po pražských ulicích v okolí ČNB.

Vb

Evropská obchodní akademie