Výstražná jednodenní stávka – 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, vážení žáci,

v pondělí 27. listopadu 2023 se Evropská obchodní akademie zapojí do jednodenní výstražné
stávky, z tohoto důvodu bude tedy provoz školy přerušen.

Naše požadavky jsou legitimní – jde nám zejména o udržení kvality vzdělávání našich žáků.

Cílem stávky je:

  •  zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  •  zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a  ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Chceme zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách (pokles tzv. PHmax) by způsobil výrazný pokles počtu hodin  věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů.
Chceme zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.

Mgr. Pavel Tomka
ředitel školy

Evropská obchodní akademie