PROGRAM ERASMUS NABÍZÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI ŽÁKŮM I UČITELŮM DĚČÍNSKÝCH ŠKOL

Všechny základní a střední školy České republiky mají možnost zapojit se do programu ERASMUS, a tak svým žákům i pedagogům nabídnout zajímavou možnost získat zahraniční zkušenosti.  Nejinak je tomu na děčínské Evropské obchodní akademii, která pro program ERASMUS v období 2021 – 2027 získala akreditaci. Co přesně to pro mladé lidi v našem městě znamená? Do roku 2027 má výše zmíněná střední škola díky financování Evropskou unií ojedinělou možnost vysílat své studenty na zahraniční odborné stáže a pedagogy na jazykové či metodické kurzy.

Ve školním roce 2022/2023 tak mělo díky zmíněné akreditaci EOA 17 studentů 3. ročníků možnost dva týdny samostatně pracovat v irském Dublinu v oboru business/administrativa a 2 studenti dostali příležitost zůstat tamtéž dokonce po dobu 3 měsíců. Pracovali v administrativním zázemí studentských kolejí a vyšší odborné školy a stali se nedílnou součástí svých dočasných firem. Zažili tak kulturu evropského multikulturního prostoru a díky své první zahraniční pracovní zkušenosti se zpět domů vrátili jako  samostatní a zodpovědní mladí lidé.  Přinášíme vám zde rozhovor s jednou z oněch dvou dlouhodobých stážistů,  studentkou EOA zaměření Evropský hospodářský asistent, Sárou Janků, která pracovala jako administrativní pracovník v Independent College.

 

Jaké specifické školní dovednosti a znalosti jsi uplatnila na odborné stáži v zahraniční firmě v rámci programu ErasmusPro?

Pracovala jsem na mezinárodní škole, takže jsem každý den mluvila a psala anglicky, ne jen s Iry, ale i s lidmi ze všech koutů světa (Japonsko, Zimbabwe, Brazílie, USA…)

Také jsem pracovala s Excelem, kde jsem používala podmíněné formátování, vzorce, logické a matematické, funkce… Plně jsem využila i své znalosti z písemné elektronické komunikace. Hlavně psaní všemi deseti. Psala jsem a sestavovala obchodní dopisy, pozvánky na dny otevřených dveří nebo promoce, reporty ze zadaných úkolů, upozornění studentům, atd. Často jsem dělala analýzy ostatních škol a hledala informace o tom, jaké obory nabízí, za jakou cenu, kolikrát do roka jsou výběrová řízení nebo jestli je výuka prezenční, online nebo kombinovaná. Vše jsem zpracovávala do tabulek společně se zdroji a různými zajímavostmi, které jsem hledala na jejich sociálních sítích. Což by se dalo přirovnat k projektovému řízení nebo ekonomice.

 

Jak ti znalost cizích jazyků pomohla při komunikaci a pracovních úkolech během stáže?

Každodenní mluvení a psaní v angličtině pro mě díky škole nebyl problém. V hodinách angličtiny stále mluvíme a učitelé nás na takové případy dobře připravují. Když jsem něčemu nerozuměla nebo na mě kolegové mluvili moc rychle, zeptala jsem se jich znovu a oni mi to zopakovali a zkusili vysvětlit jinak. Ale nestávalo se to často, protože na stážisty jsou zvyklí. Dokonce jsem si zkusila mluvit i francouzsky s mými francouzskými spolupracovníky. Občas ,když na mě někdo mluvil s přízvukem, jako právě ten francouzský nebo indický, bylo těžší porozumět. Ale i to mě v poslechu hodně posunulo.

Slova, která pro mě byla úplně nová, jsem si vyhledala nebo jsem se zeptala ostatních. A potom jsem si je zapsala, abych na ně nezapomněla. To byla věc, kterou jsem dělala skoro každý den. A když se teď zpětně ohlédnu, naučila jsem se tolik nových slov, která bych se jinde nenaučila, protože bych na ně v hodinách angličtiny ve škole nejspíše nenarazila.

 

Jaké dovednosti v oblasti projektového řízení nebo organizace jsi využila? 

Jak už jsem říkala, mými častými úkoly byly analýzy o ostatních vysokých školách (univerzitách), které mě neskutečně bavily a s nadšením jsem se pouštěla do hledání a shromažďování informací. Nadřízení mi dali téma a podrobnosti, co přesně hledají, na co se zaměřit, co vynechat, nebo ať se podívám i na sociální sítě na jejich akce a jiné zajímavosti. Pak jsem vše, společně s fotkami, videi a odkazy, zpracovala v Excelu do tabulek a poslala to šéfům a společně jsme to shrnuli a diskutovali o tom. 

Byla jsem ráda, že je nezajímala jen má výsledná práce, ale i můj názor. Bavili jsme se opravdu o všem, na čem jsme pracovali celé 3 měsíce. Dokonce jsem byla pozvána, jako jediný stážista, na promoce, kde jsem pomáhala s organizací celé akce, se zasedacím pořádkem v sále, s uváděním absolventů na pódium, s vítáním studentů a jejich rodin, atd.

 

Jak jsi se vyrovnala s multikulturním prostředím a týmovou spoluprací?

Rychle se aklimatizuji na jiné prostředí a podmínky, takže Česko a Irsko nebyl až takový rozdíl. Jen v jídle . Díky tomu,, že jsem pracovala na mezinárodní škole, setkala jsem se s tolika kulturami a lidmi z celého světa, že jsem sama nemohla uvěřit, že na jednom místě se může sejít tolik odlišných lidí. Dokonce i moji kolegové nebyli pouze z Irska, ale např. z Filipín, USA, Ruska, Portugalska aj. Ani jsem se nebála, že se nezačlením. Byla jsem přesvědčená, že všechno bude v pohodě, a kdyby mě nechtěli, tak si mě na základě mého CV nevybrali. Dokážu pracovat jak samostatně, tak týmově. Tedy pokud je tým normální, což tady byl více než to, naštěstí. Nikdy bych nevěřila, díky zkušenostem z ČR, že se budu těšit každý den i o víkendech do práce jen kvůli těm lidem.

 

Jak probíhalo předávání úkolů od nadřízených, a jak jsi své výsledky prezentovala?

Každé ráno jsem místo do své kanceláře jsem šla přímo do jejich popřát dobré ráno a popovídat si o tom, jak jsem se měla a co jsem dělala předešlý den po práci. Potom mi zběžně řekli, na čem budu pracovat a zbytek poslali emailem. Když jsem měla úkoly dokončené, poslala jsem to všem emailem a společně jsme si k tomu ještě sedli a prodiskutovali to. Ale jiné to bylo, když mi dali na starost takový větší projekt o anglických školách v Irsku, kdy jsem musela obejít školy v centru Dublinu, což trvalo několik dní., O tom jsem musela potom napsat report. Pár dní na to jsem byla pozvána na meeting s vedením školy, kde jsme se o tom s ředitelem a zástupci školy bavili, já jim odříkala, jak to probíhalo, jakou školu jsem navštívila, jak jsem se já cítila, jestli mě samotnou to bavilo, atd.

 

Jaké technické dovednosti získané ve škole jsi uplatnila během stáže a jaké softskills, jako například problémové řešení, kreativita nebo organizační dovednosti, jsi využila?

Opravdu skoro každý den jsem pracovala na počítači – v Excelu nebo Wordu, spravovala data, dělala analýzy, pracovala v různých programech, jako je např. Canva, SmartHub, Cognito Forms, Quercus, OutLook, Zoom… Nejlepší na tom všem bylo, že mě nechávali pracovat úplně samostatně, abych vše vyřešila po svém, pokud to šlo. Sama jsem se snažila na to přijít a vyzkoušela si opravdu vše. Strašně mě bavilo vytvářet plakáty, různé pozvánky (třeba na promoce nebo dny otevřených dveří) nebo posty na školní Facebook a Instagram a také koláže fotek z akcí. Vždy jsem udělala více možností a společně jsme vybrali tu nejlepší. Nebo jsem zadávala schůzky a akce do školního systému, aby ve všem byl přehled. Jak už jsem také říkala, pomáhala jsem s organizací promocí, které se konaly na začátku června a také se závěrečnými testy, kde jsem byla jako dozor.

 

Jakým způsobem jsi využila své analytické dovednosti nebo schopnosti kritického myšlení při řešení problémů na stáži?

Naštěstí žádné závažné problémy jsem celé ty měsíce nemusela řešit. Všechno proběhlo bez problémů, což jsem taky očekávala a doufala v to. Když jsem dělala ty analýzy a nemohla jsem něco najít, nechala jsem to být, věnovala jsem se něčemu jinému a po nějaké době jsem se k analýze zase vrátila. Snažila jsem se vše dělat postupně bez přeskakování, ale někdy mi to odložení dopomohlo k lepšímu výsledku. I moji nadřízení říkali, ať vše nedělám najednou, ale klidně si nechám pár dní odstup. Nebo naopak jsem musela dělat více věcí najednou. To bylo hlavně v období závěrečných testů a promocí, kdy jsme nikdo nic nestíhali. Vždy jsem měla problém pracovat ve stresu, spěchu, chaosu, ale díky této zkušenosti jsem se to naučila a jsem za to ráda. Teď už vím, že i tohle jde.

 

Sáře a všem ostatní studentům, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a čelit výzvám, přejeme HODNĚ ŠTĚSTÍ.

 

EOA

Evropská obchodní akademie