Exkurze do České národní banky v Praze

Třídy 3. A a 3. E se ve středu 19. března vypravily za poznáním do Prahy. Cílem bylo  Návštěvnické centrum a expozice „Za měnou“. Prostřednictvím krátkého filmu se žáci  seznámili s historií této instituce a s její rolí v bankovním systému. Poté následovala komentovaná interaktivní prohlídka. Žáci si rozšířili znalosti o fungování nejen centrální banky, ale i celého bankovního trhu a jeho působení na makroekonomické ukazatele. Seznámili se také s ochrannými prvky bankovek a za pomoci testovacího vybavení si prověřili jejich pravost. Dozvěděli se, jaké funkce Česká národní banka vykonává, aby udržela cenovou a finanční stabilitu a zajistila plynulost peněžního oběhu. V neposlední řadě měli také možnost si vyzkoušet, jak probíhá zasedání bankovní rady.

Evropská obchodní akademie