Mladý ekonom regionální kolo

Obrázek1

V úterý 24. ledna 2023 se na Evropské obchodní akademii v Děčíně konalo regionální kolo soutěže Mladý ekonom.

Soutěž pořádá krajská sekce Ústeckého kraje Asociace obchodních akademií České republiky ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a pod záštitou radní Ústeckého kraje Ing. Jindry Zalabákové.

Cílem této akce je prohloubení kompetencí žáků základních škol v oblasti finanční gramotnosti. Dalším cílem je zvýšení zájmu žáků ZŠ o kvalitní ekonomické vzdělávání, které obchodní akademie poskytují.  Současně se touto akcí sleduje prohloubení povědomí učitelů OA o úrovni znalostí a dovedností žáků ZŠ s cílem zkvalitnění odborné přípravy na středních školách.

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří soutěží v tříčlenném týmu. V letošním ročníku se týmy musely vypořádat s testem, který obsahoval různé otázky z oblasti finanční gramotnosti a se splněním modelové situace a následné prezentace na téma „Úvěry“. Všech osm soutěžních týmů z různých měst Ústeckého kraje dokázalo, že v oblasti

finanční gramotnosti mají přehled a zvládlo i prezentaci před odbornou porotou.

V regionálním kole zvítězil tým ve složení Barbora Luňáčková, Jan Barcal a Jáchym Frölich ze ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně. Na druhém místě se umístila ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem. Na třetím ZŠ Teplice, U Nových lázní.

Vítězům ještě jednou blahopřejeme.  

Evropská obchodní akademie