Seznam uchazečů přijatých v 1. kole na základě náhradního termínu

Evidenční číslo uchazeče:
2252022
2842022
Zápisové lístky je možné odevzdat v knihovně školy v termínu od 18. 5. 2022 do 31. 5. 2022, v 7:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00  hod.

Kompletní rozhodnutí o výsledku přijetí uchazečů 1. kola na základě náhradního termínu:

Př 2022 – 2023 výsledky-náhradní termín
Evropská obchodní akademie