ŠKOLNÍ KOLO V PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Začátkem dubna se uskutečnilo školní kolo v PEK. Soutěže se zúčastnili všichni žáci 1. a 2. ročníků, kteří měli za úkol opsat text podle zadané předlohy. Prváci soupeřili v 5min. opisu na rychlost a přesnost s procentem přesnosti do 0,20 %. Druháci psali 10minutový opis s povoleným procentem přesnosti do 0,30 %. Kvůli tomuto kritériu bylo hodně žáků diskvalifikováno, protože opisovaný text byl náročný na přesnost. Ale i tak zkušení písaři dosáhli velmi pěkných výsledků a patří jim velká gratulace.

Celkové umístění

  1. ročník – 5min. opis
  2. místo – 1.A Adam Vaňha, 245,4 čú/min
  3. místo – 1.A Michal Kocůrek, 228 čú/min.
  4. místo – 1.D Jakub Bislimaj, 204,6 čú/min.
  5. ročník – 10min. opis
  6. místo – 2.S Alan Bouška, 244,9 čú/min.
  7. až 3. místo – 2.A Eliška Slavíková, 209,1 čú/min.
  8. až 3. místo – 2.S Petr Greňo, 209,1 čú/min.

   

Všem úspěšným žákům blahopřejeme a do dalších let přejeme nejen co nejvyšší počet čistých úhozů, ale i radost ze zvládnuté písařské dovednosti😊

rn, ak, šs, js

Evropská obchodní akademie