Krajské kolo Ekonomické olympiády

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Krajské kolo mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí se konalo 26. ledna 2022. Soutěž probíhala online formou a měla dvě části – přednáškovou a testovací. Před samotným testováním k žákům promluvili odborníci z ekonomické oblasti, například víceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký, ředitelka komunikace Komerční banky Hana Kovářová nebo hlavní analytik a pojistný matematik ČAP Petr Jedlička. Po diskusi s uvedenými odborníky následovalo testování žáků. 

Z krajského kola, kterého se zúčastnilo celkem 37 účastníků z celého Ústeckého kraje, mohli postoupit pouze dva nejlepší do finále. A mezi ně patří Matěj Koberec ze třídy 3. E., kterému patří obrovská gratulace. Slavnostní finále VI. ročníku Ekonomické olympiády se uskuteční v prostorách České národní banky v červnu 2022.

Všem žákům děkujeme za účast v této soutěži a přejeme jim mnoho úspěchů při plnění dalších testů a zkoušek, nejen školních, ale především těch životních.

Ing. Bohuslava Varadinová
koordinátor EO

Ústecký-kraj

 

 

Evropská obchodní akademie