Ekonomická olympiáda – školní kolo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Ekonomická olympiáda – školní kolo

Institut ekonomického vzdělávání pořádá v letošním školním roce již VI. ročník Ekonomické olympiády, do které se každoročně zapojuje i naše škola. Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnila školní kola, do kterých se zapojilo celkem 417 škol z celé České republiky, své znalosti z ekonomie a financí prověřilo 21 165 studentů. Testování proběhlo formou online, soutěžní test obsahoval 25 otázek z mikro a makroekonomie, dějin ekonomického myšlení, finanční gramotnosti a mezinárodní ekonomie. 

Do krajského kola, které se uskuteční 26. ledna 2022, postupují a EOA budou reprezentovat tito žáci: Matěj Koberec ze třídy 3. E, Václav Hošek ze třídy 4. A, Denisa Schánělová ze třídy 4. E a Kristýna Dvořáková ze třídy 4. S. 

Postupujícím moc gratulujeme! 

Ing. Bohuslava Varadinová
      koordinátor EO

EO-ŠK-analýza-nejlepších-škol-EO-21-22

https://ekonomickaolympiada.cz/

Evropská obchodní akademie