Přihlášky k maturitní zkoušce

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Přihlášky k MZ 2022 si maturanti mohou vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutno odevzdat nejpozději do 1.12. 2021. Žákům současného 4. ročníku předají přihlášky třídní učitelé.

Evropská obchodní akademie