Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášky k MZ 2022 si maturanti mohou vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutno odevzdat nejpozději do 1.12. 2021. Žákům současného 4. ročníku předají přihlášky třídní učitelé.

Evropská obchodní akademie