3. kolo přijímacího řízení

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

 

Termíny a kritéria přijímacího řízení obchodní akademie  63- 41- M/02
3.
kolo
pro školní rok 2021/2022

 

Podání přihlášek: od 2. 9. do 8. 9. 2021
Termín přijímacího řízení: 9. 9. 2021

 

Formuláře přihlášek jsou ke stažení na: https://www.msmt.cz/file/54093/

Počet míst: 6

Kritéria přijímacího řízení:

  • Přijímací řízení ve třetím kole proběhne bez přítomnosti uchazečů formou výběrového řízení na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – první pololetí 9. třídy a první pololetí 8. třídy (nebo  odpovídající poslední vysvědčení z povinného splnění školní docházky)
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce školy a na stránkách školy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uloženo na poště 5 pracovních dnů. Po uplynutí této doby je považováno za doručené.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů. V této době je nutné odevzdat zápisový lístek v knihovně školy. Zápisový lístek vydává základní škola (pokud se uchazeč hlásí ze základní školy) nebo Krajský úřad příslušného kraje.

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V Děčíně 1. 9. 2021 Mgr. Pavel Tomka
ředitel školy

Evropská obchodní akademie