Informace k zahájení školního roku

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. září 2021 v 8:00 hod třídnickou hodinou. Dne 2. září proběhnou dvě třídnické hodiny pro 2. – 4. ročníky, resp. tři třídnické hodiny pro 1. ročník.  Od 10:00 hod (resp. 10:50 hod) pak začne výuka dle rozvrhu hodin.

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne ve škole povinné screeningové testování neivazivními antigenními testy Toto testování nepodstupují žáci s plně dokončeným očkováním (14 dnů po druhé dávce vakcíny) a žáci po prodělaném onemocnění Covid-19 (max. 180 dnů od pozitivního testu), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší než 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů).

Dokončené očkovací schéma žák doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo prostřednictvím digitálního certifikátu EU COVID. Prodělané onemocnění Covid -19 žák doloží potvrzením o pozitivním výsledku testu (ne starší než 180 dnů).

Pokud žák nedoloží dokončené očkování, prodělanou nemoc a ani se nebude chtít testovat, bude se moci zúčastnit výuky pouze s použitím respirátoru či obdobného prostředku (FFP2, KN95), kterým si musí chránit dýchací cesty po celou dobu pobytu v budově školy.

Pro všechny žáky pak platí povinnost nošení respirátoru ve všech společných prostorách školy, doporučujeme také, aby každý žák měl s sebou vždy alespoň jeden respirátor náhradní.

Podrobnější informace obsahuje přiložené Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021

 

Evropská obchodní akademie