Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Maturitní vysvědčení budou slavnostně předána v pátek 18.6. dle pokynů třídní učitelky. Ti, kdo konali opravné zkoušky, si vyzvednou vysvědčení na sekretariátu školy (knihovna, 1.patro).

Evropská obchodní akademie