Úvod Maturity 2017/2018 Přihlášky k MZ jaro 2018
Přihlášky k MZ jaro 2018

Přihlášky obdrží žáci 4. ročníku od svých třídních učitelů. Přihlášky k opravné MZ jsou k dispozici od začátku listopadu v knihovně školy. Nejzazší termín pro odevzdání je 1.12. 2017, k opravné MZ ústní z ČJ je potřeba odevzdat i seznam četby.