Úvod Kontakty Kontaktní informace
Kontaktní informace

Adresa:
Evropská obchodní akademie
Komenského náměstí 2
406 81 Děčín 1

Telefon: 412 516 127
E-mail: skolaoadc.cz

IČO školy: 47274611

ID datové schránky: 2ezt49p

Podatelna: kancelář školy, úřední hodiny 7:30 – 15:00

Ředitel školy:

Ing. Jiří Petrášek
rediteloadc.cz

Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání:
Mgr. Helena Syslová
hsyslovaoadc.cz

Zástupce ředitele pro ekonomickou a personální činnost:
Ing. Ladislav Kučera
lkuceraoadc.cz

Výchovný poradce a školní metodik prevence:
Mgr. Drahomíra Kuncová
dkuncovaoadc.cz

Pověřenec GDPR
Mgr. Lenka Holubcová
lholubcovagymnaziumdc.cz

Profil zadavatele
Profil školy na TenderArena