Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English

Zkoušky Cambridge English jsou dnes asi nejznámějším a nejprestižnějším systémem jazykových zkoušek, které jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v České republice i v celém anglicky mluvícím světě. Pro žáky středních škol je jistě zajímavá možnost nahradit maturitní zkoušku z cizího jazyka předloženým certifikátem dokládajícím úspěšné složení takové jazykové zkoušky. Některé vysoké školy pak tyto certifikáty zohledňují v přijímacím řízení, nebo dokonce v rámci samotného studia na VŠ.

Naše škola pro šikovné angličtináře každoročně organizuje kurzy, které jim pomáhají při přípravě na úspěšné zvládnutí Cambridge English zkoušek na úrovni B2 First (FCE) či C1 Advanced (CAE). Poslední takový kurz byl sice předčasně ukončen jarním koronavirovým obdobím, přesto se ale všech 6 šikovných žáků školy ke zkoušce v posunutém jarním termínu přihlásilo a nakonec ji se skvělými výsledky v Ústí nad Labem i úspěšně složilo.

Slavnostní předání certifikátů proběhlo v Severočeské vědecké knihovně – v Oddělení anglické literatury.

Cambridge
Evropská obchodní akademie