Úvod 2016
Evropská obchodní akademie Děčín
Protokoly o MZ

Zbývající protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly zaslány e-mailem IS Certis. Vytištěné si prosím vyzvedněte v knihovně školy.

 
Distanční výuka v termínu 5. 10. – 25. 10. 2020

Podle nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 1. 10. 2020 je od pondělí 5. 10. zakázána přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu přechází škola od 5. 10. na distanční způsob vzdělávání, který bude realizován prostřednictvím platformy Google Classroom. Účast na distanční výuce je ze zákona pro všechny žáky povinná. 

V týdnu 26.10. až 30.10. vyhlásilo MŠMT prodloužené podzimní prázdniny.

Případnou neúčast žáka ve výuce ze závažných důvodů omlouvá zákonný zástupce příslušnému třídnímu učiteli v systému Bakaláři.

 
Volby do Školské rady

Oznámení o konání voleb do Školské rady

Evropské obchodní akademie, Děčín I,

Komenského náměstí 2

1. kolo

Do 21. 9. 2020 lze podat návrhy na kandidáty za pedagogické pracovníky, písemně řediteli školy.Do 28. 9. 2020 lze podat návrhy na kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky, písemně řediteli školy.

2. kolo

Dne 6. 10. 2020 proběhne volba za pedagogické pracovníky. Dne 13. 10. 2020 proběhne volba za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky.

Mgr. Pavel Tomka

ředitel školy

 
Nařízení k hygienickým opatřením ke dni 18.9. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že od 18. 9. 2020 bude ve všech prostorách školy včetně učeben nošení roušek povinné. Je tedy třeba, aby každý žák měl s sebou na každý den dostatečný počet funkčních roušek nebo respirátor odpovídající třídy. Nařízení platí i pro zaměstnance školy.

O případných změnách budeme informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím systému Bakaláři.

 
Výsledky maturitní zkoušky v podzimním termínu

Maturitní vysvědčení a protokoly z podzimního termínu si lze osobně vyzvednout na sekretariátu školy (knihovna 1. patro) - pouze proti podpisu! Přihlášky k jarnímu termínu maturity budou k dispozici v průběhu listopadu.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 1 z 7