articles

Úvod
Evropská obchodní akademie Děčín
Digitální marketing a komunikace

“ZÍSKEJ NOVÉ DOVEDNOSTI PRO DIGITÁLNÍ SVĚT“

Naše nové studijní zaměření Digitální marketing a komunikace vychází ze základního oboru Obchodní akademie. Absolvent má proto veškeré předpoklady k provozování ekonomických, obchodních a administrativních činností v podnicích různých velikostí. Stěžejním obsahem výuky je však marketing, a to se zaměřením jak na tradiční metody, tak na moderní on-line formy marketingu. 

Celý článek...
 
Informace pro uchazeče o studium

Škola v současné době chystá několik dnů otevřených dveří, které budou probíhat dle aktuální epidemiologické situace.

Den otevřených dveří ONLINE

  • uskuteční se dne 7. prosince 2020 prostřednictvím platformy Google Meet

  • uchazeči se mohou přihlásit na BurzaŠkol.Online

Den otevřených dveří na EOA Děčín

  • uskuteční se dne 8. prosince 2020 v budově školy od 12:30 do 17:00 (pokud to umožní aktuální epidemiologická situace)

  • uskuteční se dne 12. ledna 2021 v budově školy od 12:30 do 17:00 (pokud to umožní aktuální epidemiologická situace)

O případných změnách budeme s předstihem informovat na webových stránkách školy.

 
Obnovení prezenční výuky pro 4. ročníky

Od středy 25. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka 4. ročníků, která bude probíhat dle platného rozvrhu hodin. Žáci ostatních ročníků i nadále pokračují v distančním způsobu vzdělávání prostřednictvím Google Classroom.

Při prezenční výuce ve škole žádáme o dodržování všech hygienických opatření.

 
Aktuální informace k přihláškám k maturitě a upozornění těm, kteří budou konat opravné zkoušky

Na základě nejnovější informace od MŠMT a Cermatu je nutno doplnit přihlášku k MZ v profilové části i o předměty český jazyk a cizí jazyk, pokud jste nezvolili matematiku.

Celý článek...
 
Distanční výuka v termínu 2. – 20. 11. 2020

Podle usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 je i nadále zakázána přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu škola pokračuje v distančním způsobu vzdělávání, který je realizován prostřednictvím platformy Google Classroom. Účast na distanční výuce je ze zákona pro všechny žáky stále povinná.

Vyhlášené opatření je zatím platné do konce stavu nouze – tedy do 20. 11. 2020.

Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. Je nutné sledovat aktuální informace a webové stránky školy.

 
Informace k přihláškám k maturitě

Vážení budoucí maturanti,

vzhledem k usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 se u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost  žáků a studentů ve školách.

Celý článek...
 
Protokoly o MZ

Zbývající protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly zaslány e-mailem IS Certis. Vytištěné si prosím vyzvedněte v knihovně školy.