SRaŽ

Sdružení rodičů a žáků  
při Evropské obchodní akademii,z.s.
Komenského nám. 520/2
406 81 Děčín I
IČO : 46717251

Číslo účtu Sdružení rodičů a žáků  :
0920116399/0800
Petra Dvořáková
Předsedkyně  SRAŽ

Dne 11.4.2017  proběhne schůzka SRAŽ od 15:45 hod. v učebně č.17 - Evropská obchodní akademie Děčín
Účast všech členů nutná.

Při EOA působí i občanské sdružení zástupců rodičů a žáků  SRaŽ. Sdružení má 16 členů (zástupců rodičů a žáků jednotlivých tříd), předsedkyní je Petra Dvořáková. Tito zástupci se scházejí minimálně 4x ročně. Zabývají se chodem školy, shromažďují připomínky jednotlivých rodičů a žáků a pomáhají při zajištění různých akcí.

Sdružení vybírá roční příspěvek 500 Kč na žáka, druhý sourozenec platí částku poloviční tedy 250 Kč. O využití tohoto příspěvku se rozhoduje hlasováním. Pravidelně jsou z něj hrazeny vstupenky na předplatné do divadla, doprava na lyžařský kurz, enviromentální kurz. Dále pak příspěvky na sportovní vybavení pro studenty, na vstupy při zahraničních zájezdech, odměny na školní soutěže, olympiády a sportovní akce, zdravotní přednášky, kurzy 1. pomoci pro studenty, příspěvek na státní zkoušky v psaní na počítači, příspěvky na školní projekty realizované studenty, doprava na krajská kola soutěží sportovních, ekonomických, účetních či jazykových.

Náměty a připomínky pro SRaŽ je možno zasílat na emailovou adresu školy.