Úvod 2018/2019 Poděkování žákům za úspěchy v ekonomických soutěžích
Poděkování žákům za úspěchy v ekonomických soutěžích

Ekonomická olympiáda - mezinárodní soutěž pro středoškoláky v ekonomii a financích

Letošní školní rok probíhá již IV. ročník Ekonomické olympiády. Z krajského kola, kterého se zúčastnilo celkem 74 účastníků z celého Ústeckého kraje, mohli postoupit pouze dva nejlepší do finále. A mezi ně patří Jan Korejs ze třídy 4. E., kterému velmi blahopřejeme. Slavnostní finále IV. ročníku Ekonomické olympiády se uskuteční v prostorech České národní banky v září 2020.

Finanční gramotnost

V okresním kole 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost se naše žákyně ve složení Michaela Horáková, Natalie Herbstová a Anežka Volencová umístily na krásném 2. místě. Gratulujeme!

Prezentiáda 

Prezentiáda 2020 je už jedenáctý ročník soutěže v prezentačních dovednostech. Hlavním cílem soutěže je prohloubit a zdokonalit prezentační dovednosti, spolupráci, komunikaci a umění přesvědčit.

Vzhledem k současné situaci byla krajská kola nahrazena online koly za využití aplikace MS Teams. Naši školu reprezentovala děvčata ze třídy 2. A ve složení Michaela Vesecká (kapitánka) a Aneta Strnadová. Do finále v Brně se děvčatům nepodařilo probojovat, nicméně i tak jim patří velký dík za přípravu, která probíhala na dálku v domácím prostředí.

(vb)