Úvod
Veletrh vzdělávání Škola Děčín 2017

Letošní 21. ročník veletrhu vzdělávání se konal 17. října v prostorách Centra Pivovar. Prezentovalo se zde celkem 29 různých středních škol, 12 významných firem či institucí působících v regionu v roli zaměstnavatelů a své stanoviště zde měl i Úřad práce Děčín a Okresní hospodářská komora Děčín.

Zahájení výstavy se ujal Ing. Jiří Petrášek, ředitel EOA a také člen realizačního týmu. Poté vystoupil Pěvecký sbor Gymnázia Děčín a svými písněmi podtrhl slavnostní atmosféru celé akce. Následovaly proslovy paní primátorky Mgr. Marie Blažkové a dalších významných hostů.

Veletrh je určen především žákům 9. tříd základních škol a jejich rodičům, aby mohli porovnat nabídku škol a pomohlo jim to v rozhodování, kam jít studovat. Mohou se zde zeptat učitelů i studentů na cokoliv, co je o dané škole zajímá. Jsou jim poskytnuty informace nejen o studiu, ale i o možnostech dalšího uplatnění.

Naši studenti prezentovali zájemcům studium na Evropské obchodní akademii a další aktivity školy.

Doprovodný program byl ukázkou toho, co všechno se žáci na školách mohou naučit. A tak mohli vidět např. ukázky sebeobrany, módní přehlídku, vazbu květin a mnoho dalšího.

-lc-