Úvod Kontakty Profesorský sbor
Profesorský sbor

Vedení školy

Ředitel
Ing. Jiří Petrášek
rediteloadc.cz

Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Helena Syslová
hsyslovaoadc.cz

Zástupce ředitele pro ekonomickou a personální činnost
Ing. Ladislav Kučera
lkuceraoadc.cz

Výchovný poradce a školní metodik prevence
Mgr. Drahomíra Kuncová
dkuncovaoadc.cz

Třídní učitelé

1.A

Mgr. Liana Cihelková
lcihelkovaoadc.cz

1.E
Mgr. Pavel Tomka
ptomkaoadc.cz

1.S
Ing. Eva Obermajerová
eobermajerovaoadc.cz

2.A
Ing. Bohuslava Varadinová
bvaradinovaoadc.cz

2.E
Mgr. Olga Kmínková
okminkovaoadc.cz

2.S
Ing. Jan Horais
jhoraisoadc.cz

3.A
Mgr. Soňa Štulcová

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

3.E
Ing. Renata Němečková
rnemeckovaoadc.cz

3.S
Mgr. Věra Duspivová
vduspivovaoadc.cz

4.A
Ing. Danuše Petrášková 
dpetraskovaoadc.cz

4.E
Mgr. Veronika Holečková 
vholeckovaoadc.cz

4.S
Mgr. Martina Tučková 
mtuckovaoadc.cz

Netřídní učitelé

Ing. Jiřina Kopalová
jkopalovaoadc.cz

Ing. Jan Mejstřík
Mejstrikfd.cvut.cz

Ing. Jan Řada
jradaoadc.cz

Mgr. Hana Schránilová
hschranilovaoadc.cz

Mgr. Zlatuše Sivá
zsivaoadc.cz

Mgr. Zdeňka Snopková
zsnopkovaoadc.cz

Bc. Jan Šedivý
jsedivyoadc.cz

Mgr. Petr Štácha
pstachaoadc.cz