Úvod Kontakty Profesorský sbor
Profesorský sbor

Vedení školy

Ředitel
Ing. Jiří Petrášek
rediteloadc.cz

Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Helena Syslová
hsyslovaoadc.cz

Zástupce ředitele pro ekonomickou a personální činnost
Ing. Ladislav Kučera
lkuceraoadc.cz

Výchovný poradce a školní metodik prevence
Mgr. Drahomíra Kuncová
dkuncovaoadc.cz

Třídní učitelé

1.A
Ing. Bohuslava Varadinová
bvaradinovaoadc.cz

1.E
Mgr. Olga Kmínková
okminkovaoadc.cz

1.S
Ing. Jan Horais
jhoraisoadc.cz

2.A
Mgr. Soňa Štulcová

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2.E
Ing. Eliška Mejstříková
emejstrikovaoadc.cz

2.S
Mgr. Martin Drahoš
mdrahosoadc.cz

3.A
Ing. Danuše Petrášková 
dpetraskovaoadc.cz

3.E
Mgr. Veronika Holečková 
vholeckovaoadc.cz

3.S
Mgr. Martina Tučková 
mtuckovaoadc.cz

4.A
Ing. Alena Kašparová
akasparovaoadc.cz

4.E
Mgr. Liana Cihelková
lcihelkovaoadc.cz

4.S
Mgr. Petr Štácha
pstachaoadc.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Duspivová Věra
vduspivovaoadc.cz

Ing. Jiřina Kopalová
jkopalovaoadc.cz

Ing. Jan Mejstřík
Mejstrikfd.cvut.cz

Mgr. Renata Němečková
rnemeckovaoadc.cz

Ing. Obermajerová Eva
eobermajerovaoadc.cz

Mgr. Hana Schránilová
hschranilovaoadc.cz

Mgr. Zlatuše Sivá
zsivaoadc.cz

Mgr. Pavel Tomka
ptomkaoadc.cz