Úvod 2015/2016 Zkoušky z PEK
Zkoušky z PEK

Státní těsnopisný ústav opět spustil po 5leté pauze konání státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici.

Naše škola se vždy účastnila SZ, a proto jsme uvítali zprávu o opětovném zahájení. Ke SZ se v květnu 2016 přihlásilo 20 žáků ze 3. ročníků. I v letošním roce jsme zaznamenali několik neúspěchů, ale z celkového počtu 20 žáků se 12 žákům podařilo získat Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici - základní. Zbývající adepti měli největší problém s 10minutovým opisem na rychlost a přesnost. Písemnosti, obchodní dopis do předtisku a tabulku v Excelu zvládli vzhledem k normalizované úpravě velmi dobře.

Úspěšní žáci: Kateřina Kalinová, Vojtěch Horvát, Nikol Ehrlichová, Jakub Jech, Kryštof Franciško, Barbora Bečvářová, Markéta Mazánková, Denisa Frühaufová, Filip Veit, Ladislav Mrázik, Matěj Tondr, David Čapek.

Další alternativou, jak prokázat své schopnosti a dovednosti v oblasti písemné a elektronické komunikace, bylo složení zkoušky Enter. K této zkoušce se přihlásilo
v červnu 2016 47 žáků 3. ročníků. Všichni byli úspěšní a obdrželi Certifikát, který dokládá jejich schopnosti v normalizované úpravě obchodních písemností a tabulky.

Blahopřeji všem úspěšným studentům a doufám, že zájem žáků o zkoušky, zejména státní, bude trvat i nadále.

Mgr. Renata Němečková

vyučující PEK