Podzimní MZ

Všichni přihlášení k podzimnímu termínu maturity si v knihovně školy vyzvednou výpis z přihlášky k maturitní zkoušce – proti vlastnoručnímu podpisu.

Jednotné zkušební schéma pro maturitu - státní část podzim 2016 - bude uveřejněno na www.novamaturita.cz. Písemná část zkoušky se koná na spádových školách, pozvánky budou zaslány v druhé polovině srpna. Ústní zkoušky na EOA se uskuteční 12. a 13. září 2016. Všichni přihlášení jsou pro maturitu zařazeni do třídy 4.E.