Úvod Maturity Maturity 2016 Společná část jarní MZ
Společná část jarní MZ
Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2016 najdete zde.
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných pací najdete zde.
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ najdete zde.