Úvod Maturity Maturity 2016 Skladba maturitní zkoušky
Skladba maturitní zkoušky

Maturita 2015/2016

 

SPOLEČNÁ ČÁST

Zadávaná centrálně

 Povinné zkoušky:

dle prováděcích předpisů – viz stránky MŠMT,

Cermat – www.novamaturita.cz

 Nepovinné zkoušky: 

 dle prováděcích předpisů 

PROFILOVÁ ČÁST

Určuje ředitel školy

 3 povinné zkoušky

1. maturitní práce a její obhajoba před komisí

2. ekonomika (ústní zkouška)

3. účetnictví (ústní zkouška)

Nepovinné zkoušky

1. Písemná a elektronická komunikace (písemná zkouška)

2. Právo (ústní zkouška)

3. Evropská integrace v AJ (ústní zkouška)