Úvod
Opravné zkoušky a podzimní maturity

V knihovně školy mají všichni přihlášení k maturitě v podzimním termínu výpisy z přihlášek. Vyzvedněte si je co nejdříve ( do 3.7.) , vydány budou pouze proti podpisu.

Termíny písemných prací a didaktických testů naleznete na www.novamaturita.cz, ústní část maturitní zkoušky je plánována na 14.9. 2015.

Opravné zkoušky a zkoušky pro náhradní klasifikaci se budou konat od 26.8 do 28.8. Přesné rozpisy budou k dispozici v srpnu, vyvěšeny budou ve škole na nástěnce suplování a je možno informovat se také telefonicky.