Úvod 2014/2015 Zkouška Master in Typing a Enter
Zkouška Master in Typing a Enter

V březnu 2015 proběhly na naší škole zkoušky z Písemné a elektronické komunikace Master in Typing a Enter.

Zkoušku Master in Typing organizuje Inovace výuky, o. p. s., v souladu s požadavky praxe a za odborné podpory Mezinárodní obchodní komory České republiky a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Zkoušku Enter organizuje společnost Governance Institute., v souladu s požadavky praxe a pod záštitou Technologického centra AV ČS, společnosti Enterprise europe network a společnosti Intel.

Absolventi zkoušky získávají osvědčení, které dokládá jejich dovednost. Obsahem zkoušky Master in Typing je 10min. opis textu dle předlohy, kdy se počítá rychlost a přesnost psaní. Obsahem zkoušky Enter je vyhotovení excelové tabulky a emailové odpovědi na reálný dopis z obchodní korespondence. Přípustné jsou 2 odchylky v každé písemnosti.

Zkoušky Master in Typing se zúčastnilo 9 žáků z 2. ročníků. Všichni získali Certifikát o rychlém a přesném ovládání klávesnice 10prstovou hmatovou metodou.

Zkoušky Enter se zúčastnilo 48 žáků z 3. ročníků a úspěšnost byla 89,6procentní. Žáci obdrželi Certifikát Enter, kterým prokazují skutečnost, že ovládají v souladu s ČSN 01 6910 elektronickou komunikaci včetně náročných příloh.

Všem studentům blahopřeju a vážím si jejich účasti na těchto dobrovolných zkouškách, které dokládají nejen jejich aktivitu a vůli pracovat sami na sobě, ale zejména jejich schopnosti a dovednosti v oblasti písemné a elektronické komunikace.

Mgr. Renata Němečková

vyučující PEK