Úvod 2013/2014 Neviditelná výstava
Neviditelná výstava

Dne 11. března 2014 se třída 2.B se svou třídní učitelkou sešla v 7:45 před budovou Evropské obchodní akademie. Odtud vyrazili autobusem na Neviditelnou výstavu do Prahy, kde se mohli dozvědět něco více o světě nevidomých.

Po dvouhodinové cestě se v deset hodin ocitli před budovou Novoměstské radnice v Praze, kde se výstava nacházela.

Vystoupali do druhého patra, kde se jich ujali nevidomí průvodci a rozdělili si je do skupinek po osmi lidech. Každá skupinka vstupovala s průvodcem dveřmi na hodinu do světa nevidomých, kde jim ukázali, jak vnímají své okolí.

Po vstupu do temna jsme nahmatali zvonky jako vstup do domu a po zazvonění se otevřely dveře. Dveřmi jsme prošli do bytu, kde byla vytvořená kuchyně, obývací pokoj a koupelna. Všechny nás potom čekal východ na ulici, kde se nacházely stánky, telefonní budka, automobil, dopravní značka a semafor, díky němuž jsme mohli přejít přes silnici. Na druhé straně ulice na nás čekala krásně vyhřátá hájovna s kožešinami a vším co do hájovny patří.

A najednou naši skupinku okouzlil les, který následoval po hájovně, a zde jsme museli přejít přes most, pod kterým protékal potůček. Za lesem jsme vstoupili do galerie, ve které jsme po hmatu poznávali různé sochy a obrazy – například socha Davida, bohyně Fortuna, Sfinga a mnoho dalších. Po ohmatání galerie jsme se usadili do pohodlných sedaček a mohli si dát malé občerstvení v podobě pití nebo sušenky. U baru jsme našemu průvodci kladli otázky ohledně nevidomých, jak to třeba sami osobně vnímají.

Po hodině nás opět vypustili na světlo a autobusem se třída vydala zase zpět do Děčína.

Lucie Přibilová 2.B