Úvod 2013/2014 Celostátní soutěž Ekonomický tým II 2014 a soutěž Finanční gramotnost
Celostátní soutěž Ekonomický tým II 2014 a soutěž Finanční gramotnost

Dne 18. března 2014 se v Praze konala celostátní soutěž Ekonomický tým II 2014, kterou pořádala Obchodní akademie Heroldovy sady a které se zúčastnil tříčlenný tým: Alena Procházková, Filip Soukup ze 4. E a Sylvie Tomanová ze 4. A.

Soutěž je dvoukolová. V prvním kole musí týmy z jednotlivých škol zpracovat projektovou práci na zadané téma, zde naše škola obdržela nejvíce bodů. Druhé kolo, do kterého postupuje 30 nejlepších 3členných týmů, se skládá z písemného testu z ekonomiky, účetnictví, informatiky a práva a ústní prezentace vylosovaného tématu. Zde mají žáci 30 minut na přípravu a následně 10 minut na prezentaci před porotou, která se skládá ze zástupců Asociace OA, pedagogického doprovodu a zástupců VŠE nebo podnikatelské sféry. Po skončení soutěžních disciplín připravil organizační tým ještě jednu akci pro rozptýlení. Soutěže se zúčastnilo 25 škol.

Náš tým se umístil na nádherném 2. místě.

Mimo jiné se na naší škole konala soutěž Finanční gramotnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve které je cílem co nejlépe uspět v testu. Ve školním kole se na prvním místě umístila Alena Procházková, na druhém Filip Soukup a na třetím Tomáš Řada. Všichni tito žáci postoupili do okresního kola, ve kterém již pracovali jako tým. Podmínkou postupu do kola krajského bylo umístit se na prvním místě v kole okresním, což se také povedlo.

V krajském kole žáci skončili na krásném druhém místě

Tímto bych chtěla poděkovat Aleně Procházkové, Sylvii Tomanové, Filipovi Soukupovi a Tomášovi Řadovi za vzornou reprezentaci naší školy a věřím, že stejného úspěchu dosáhneme i v letech následujících.

Ing. Šebestová