Úvod Maturity Maturity 2014 Přihlášky k jarnímu termínu MZ
Přihlášky k jarnímu termínu MZ

1.12.2013            Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy i s případným posudkem PUP.

Tiskopis přihlášky obdržíte od svého třídního učitele v listopadu 2014