Úvod Maturity Maturity 2014 Maturitní témata z ekonomiky
Maturitní témata z ekonomiky

Maturitní témata z ekonomiky

Školní rok 2013/2014

 1. Zahraničně obchodní činnost
 2. Marketing
 3. Cenné papíry
 4. Náklady a výnosy
 5. Platební styk
 6. Právní formy podnikání - živnosti
 7. Marketingový mix
 8. Dlouhodobý hmotný majetek
 9. Pořizování zásob materiálu
 10. Investiční činnost podniku
 11. Manažerské funkce
 12. Odbyt
 13. Personální činnost
 14. Pojišťovnictví
 15. Právní formy podnikání - společnosti
 16. Daňová soustava a systém zdravotního pojištění
 17. Daně přímé a systém sociálního pojištění
 18. Bankovnictví
 19. Hospodářská politika státu
 20. Obchodování s cennými papíry
 21. Úvěrování podniku
 22. Tržní ekonomika
 23. Odměňování zaměstnanců
 24. Celnictví
 25. Národní hospodářství