articles

Úvod Leonardo da Vinci Projekt začíná
Projekt začíná

Podpisem grantové smlouvy s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy začal projekt Zdokonalování administrativních dovedností žáků Evropské obchodní akademie Děčín, jehož cílem je uskutečnění 14ti-denní stáže našich studentů ve firmách ve Velké Británii v únoru příštího roku. Projekt je realizován v rámci programu Leonardo da Vinci, který je součástí Programu celoživotního učení.

Na základě podaných přihlášek vybrala hodnotící komise 22 studentů, kteří nastoupili do přípravného kurzu zaměřeného zejména na odbornou jazykovou přípravu. Během následujících pěti měsíců se tak naučí správně vyplňovat nejrůznější formuláře, psát obchodní dopisy, telefonovat nebo připravit a vést obchodní jednání. Nejúspěšnějších 20 studentů pak bude mít v únoru 2014 šanci své znalosti a dovednosti otestovat v praxi v anglických firmách. Zbývající dva studenti budou plnit roli náhradníků pro případ, že by některý z vybraných stážistů nakonec nemohl odcestovat.

Účastníci projektu