articles

Úvod Leonardo da Vinci Výběr účastníků stáže
Výběr účastníků stáže

Celý projekt začne výběrem účastníků a bude pokračovat v podzimních měsících roku 2013 přípravným kurzem, který bude zakončen na začátku ledna 2014. Jeho úspěšní absolventi pak budou vysláni v únoru roku 2014 na 14ti-denní stáž do firem ve Velké Británii.

Účastníky přípravného kurzu vybere hodnotící komise složená z pedagogů školy na základě obdržených přihlášek podaných nejpozději do 28.6.2013. Rozhodujícími faktory jsou dosavadní studijní výsledky a docházka do školy (resp. absence), jazykové předpoklady a zájem o studium cizího jazyka.

Na základě odevzdaných přihlášek bude vybráno 22 studentů, kteří v prvním pololetí školního roku 2013/2014 absolvují přípravný kurz, na jehož konci bude vybráno 20 účastníků zahraniční praxe a 2 náhradníci. Rozhodujícími kritérii bude plnění zadaných úkolů a docházka během kurzu.

Účast v přípravném kurzu je povinná, její absolvování je nutnou podmínkou odjezdu do zahraničí.