articles

Úvod Leonardo da Vinci O programu Leonardo da Vinci
O programu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

V rámci tohoto programu bude Evropská obchodní akademie realizovat projekt mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT) s názvem Zdokonalování administrativních dovedností žáků EOA. Hlavním cílem projektu je uskutečnit mobilitu 20 žáků Evropské obchodní akademie Děčín do partnerské organizace ADC College ve Velké Británii. Skupina studentů vybraná ze 3. ročníku EOA poletí v únoru roku 2014 do britského hlavního města Londýna na 14ti-denní stáž, během níž by se měli zlepšit zejména ve svých administrativních a jazykových dovednostech.  Průběh praxe v britských firmách budou monitorovat zástupci ADC College a vyučující naší školy.

Nedílnou součástí projektu je dále odborná jazyková příprava organizovaná EOA Děčín před odjezdem na stáž a po návratu zhodnocení získaných znalostí a dovedností v rámci školy a jejich šíření mezi další žáky, učitele na škole a širší veřejnost.