Úvod 2012/2013 Policisté přednášejí na EOA
Policisté přednášejí na EOA

V průběhu měsíců března a dubna 2013 se proběhla na Evropské obchodní akademii série přednášek v rámci prevence kriminality. Akce byla určena studentům prvních až třetích ročníků školy, kteří tak měli možnost nejen se dozvědět mnoho zajímavých informací, ale také diskutovat na dané téma.

Prvních a druhých ročníků se ujal lektor pan Radim Čejka z Městské policie Děčín. Témata jednotlivých besed se týkala porušování zákona a z toho plynoucích následků a také řešení závislostí na marihuaně či ostatních drogách nebo tzv. společností tolerovaných závislostí, alkoholu a kouření.

Se třetími ročníky pracovala lektorka npor. Petra Trypesová z Policie České republiky, která se studenty řešila problematiku trestní odpovědnosti. Seznámila je s přestupkovým zákonem, trestním zákoníkem a se sankcemi a opatřeními z nich vyplývajícími.

Přednášky obou lektorů byly fundované a přinesly žákům řadu nových poznatků.

-lc-