Úvod Maturity Maturity 2013 Harmonogram odevzdávání jednotlivých částí maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí 2012/2013
Harmonogram odevzdávání jednotlivých částí maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí 2012/2013

Témata pro zpracování maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí:

  1. Volnočasová komunitní aktivita
  2. Charitativní aktivita
  3. Vzdělávací aktivita
  4. Podnikatelský záměr

5.      Environmentální aktivita

 

Žák si zvolí téma pro zpracování projektu k maturitní práci s obhajobou a vypracuje úvodní stranu.

Do 21. září 2012.                                                                                                  

Žák zpracuje projektový záměr na zvolené téma projektu a připraví si obsah k projektu.  

Do 5. října 2012.                                                                                                               

Žák vypracuje předprojektovou studii a připraví si podklady pro zpracování případové studie, podnikatelského záměru.

Do 19. října 2012.                                                                        

Žák zpracuje analýzu projektu.

Do 2. listopadu 2012.                                                          

Žák zpracuje syntézu projektu.

Do 16. listopadu 2012.                                                        

Žák sestaví SWOT analýzu.

Do 30. listopadu 2012.                                                                         

Žák přiřadí k definovaným požadavkům pro realizaci projektu konkrétní formy podpory - FUNDRAISING.

Do 14. prosince 2012.                                                                                          

Žák zpracuje personální a marketingové aspekty k projektu.

Do 4. ledna 2013.            

Žák zpracuje finanční vyjádření projektu – podklady k sestavení zakladatelského rozpočtu, měsíční výdaje, celkovou potřebu kapitálu a způsoby krytí.

Do 1. února 2013.                        

Žák vypracuje měsíční a roční rozpočet příjmů a výdajů (nákladů a výnosů), zjistí hospodářský výsledek, provede jeho zdanění a zjistí efektivnost investice.

Do 22. února 2013.                                                                                  

Žák zpracuje zahajovací rozvahu.

Do 1. března 2013.                                                              

Žák zhodnotí efektivitu a udržitelnost projektu.

Do 8. března 2013.                               

Žák zkompletuje jednotlivé části projektu a vytvoří prezentaci projektu v programu PowerPoint pro obhajobu maturitní práce před zkušební maturitní komisí.  

Do 22. března 2013.

Termín odevzdání maturitní práce je 27. března 2013.

Konzultace s Ing. Granátovou, Ing. Kučerou a Ing. Obermajerovou budou probíhat v rámci hodin PRR a během roku nejpozději do 1. března 2013 na základě osobní domluvy.

Kritéria hodnocení maturitní práce:

1) Splnění formální a obsahové části maturitní práce.

2) Vypracování prezentace v programu PowerPoint, úroveň prezentace maturitní práce a její obhajoby.

V Děčíně 4. září 2012                                                                                              Ing. J. Petrášek

                                                                                                                      ředitel školy