Úvod Maturity Maturity 2013 Skladba zkoušky
Skladba zkoušky

Maturita 2012/2013

SPOLEČNÁ ČÁST

Zadávaná centrálně 

Povinné zkoušky:

dle prováděcích předpisů – viz stránky MŠMT, Cermat – www.novamaturita.cz

Nepovinné zkoušky:

dle prováděcích předpisů

PROFILOVÁ ČÁST

Určuje ředitel školy

3 povinné zkoušky

  1. maturitní práce a její obhajoba před komisí
  2. ekonomika (ústní zkouška)
  3. účetnictví (ústní zkouška)

Nepovinné zkoušky

  1. Písemná a elektronická komunikace (písemná zkouška)
  2. Právo (ústní zkouška)
  3. Evropská integrace (ústní zkouška)

Termín: květen, červen 2013