Úvod Změna termínů
Změna termínů

Změna termínů pro přihlašování žáků k MZ 2013 v souvislosti s  novelami zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., které byly publikovány ve sbírce zákonů dne 9. listopadu 2012.

1.12.2012            Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy i s případným posudkem PUP.

Předvyplněnou přihlášku obdržíte včas od svého třídního učitele po 20.11.2012.