Úvod Maturity Maturity 2013 Maturitní témata z ekonomiky
Maturitní témata z ekonomiky

Maturitní témata z ekonomiky

Školní rok 2012/2013

 1. Zahraničně obchodní činnost
 2. Marketing
 3. Cenné papíry
 4. Náklady a výnosy
 5. Platební styk
 6. Právní formy podnikání - živnosti
 7. Marketingový mix
 8. Dlouhodobý hmotný majetek
 9. Pořizování zásob materiálu
 10. Investiční činnost podniku
 11. Manažerské funkce
 12. Odbyt
 13. Personální činnost
 14. Pojišťovnictví
 15. Právní formy podnikání - společnosti
 16. Daňová soustava a systém zdravotního pojištění
 17. Daně přímé a systém sociálního pojištění
 18. Bankovnictví
 19. Hospodářská politika státu
 20. Obchodování s cennými papíry
 21. Úvěrování podniku
 22. Tržní ekonomika
 23. Odměňování zaměstnanců
 24. Celnictví
 25. Národní hospodářství

1.                       Zahraničně obchodní činnost

2.                       Marketing

3.                       Cenné papíry

4.                       Náklady a výnosy

5.                       Platební styk

6.                       Právní formy podnikání - živnosti

7.                       Marketingový mix

8.                       Dlouhodobý hmotný majetek

9.                       Pořizování zásob materiálu

10.                   Investiční činnost podniku

11.                   Manažerské funkce

12.                   Odbyt

13.                   Personální činnost

14.                   Pojišťovnictví

15.                   Právní formy podnikání - společnosti

16.                   Daňová soustava a systém zdravotního pojištění

17.                   Daně přímé a systém sociálního pojištění

18.                   Bankovnictví

19.                   Hospodářská politika státu

20.                   Obchodování s cennými papíry

21.                   Úvěrování podniku

22.                   Tržní ekonomika

23.                   Odměňování zaměstnanců

24.                   Celnictví

25.                   Národní hospodářství