Úvod 2011/2012 "Lidská práva kolem nás"
"Lidská práva kolem nás"

Závěrečným třídenním seminářem za účasti českých i německých studentů skončil projekt „Lidská práva kolem nás“. Také tentokrát byl tematicky zaměřen na dobu nacistické okupace a na dobu po nástupu KSČ (1948 – 1989) v České republice. Studenti předvedli prezentace, které si pro ostatní připravili.

Na druhý den byl naplánován celodenní program v Terezíně.  Začali jsme workshopem týkajícím se transportů vězňů do Terezína. Každá ze čtyř smíšených skupin studentů dostala lístek s číslem vězně, seznam vězňů v transportu a složku s informacemi o této osobě. Úkolem bylo zjistit, odkud ten člověk pocházel, proč se dostal do Terezína a představit jeho životní osud. Nakonec každá skupinka vytvořila plakát a prezentovala „svého člověka“ ostatním. Spolupráce na tomto úkolu byla výborná, všichni spolu komunikovali a jejich česko-německé prezentace se velmi povedly.

 Asi největším zážitkem tohoto dne byla pro všechny diskuse s pamětnicí paní Míkovou, která velmi poutavě vyprávěla svůj životní příběh. Obdivovali jsme její vitalitu a klid, s jakým nám popsala svůj pobyt v Terezíně, Osvětimi a Mauthausenu. Byla to úžasná paní, jejíž povídání nás opravdu oslovilo a mnohé i dojalo.

Třetí den patřil zhodnocení projektu a týmovým hrám, které měly prověřit, zda dokážeme spolupracovat, když je to potřeba.

Celý projekt se velmi podařil, studenti získali nové poznatky, velký význam měla však především spolupráce. Všichni se také přesvědčili, že spolu dokážou komunikovat i v cizím jazyce.

Děkuji všem, kteří se projektu zúčastnili.

- lc -