Úvod Protokol o výsledcích společné části MZ
Protokol o výsledcích společné části MZ

Pro všechny studenty 4. ročníků (tedy i pro ty, kteří nematurovali nebo u maturity nebyli úspěšní), je v knihovně školy připraven k vyzvednutí Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Vyzvedněte si jej prosím co nejdříve.

Vzhledem k tomu, že protokol se předává proti vlastnoručnímu podpisu, je nutno si pro něj zajít osobně. Tuto návštěvu můžete spojit s vyzvednutím potvrzení o studiu a vrácením knížek do školní knihovny.

Těm, kteří nedělali nebo neudělali maturitu v jarním termínu, připomínám, že poslední termín pro podání přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je 25.6 2012. Po tomto termínu již se již není možno přihlásit.

Mgr. Helena Syslová

zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání