Úvod Přihlášky k MZ 2012 v podzimním termínu
Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2012

Přihlášky k MZ 2012 v podzimním termínu


V termínu 8. až 25. června 2012 je možno podávat přihlášky k MZ2012 v podzimním termínu. Platí, jak pro neúspěšné maturanty, tak i žáky, kteří nemají ještě uzavřený 4. ročník studia.

U žáků, kteří budou konat zkoušku z ČJL, konkrétně ústní část zkoušky, je ještě nutné předložit seznam literárních děl vybraných ze školního seznamu. Pokud tak žák neučiní, bude při vlastní zkoušce losovat literární dílo z celého seznamu školy!

Přihlášky k MZ2012 v PT lze podávat u zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání. Po přihlášení obdržíte kopii přihlášky k MZ.

UPOZORNĚNÍ: termín 25. června je nepřekročitelný, student, který nepodá přihlášku, nebude moci vykonat zkoušku v podzimním termínu.