Úvod 2010/2011 Studenti zvířecím sirotkům
Studenti zvířecím sirotkům

Projektové týmy třetích ročníků Evropské obchodní akademie v Děčíně každoročně realizují různé projekty. Studentky třídy 3. A  sestavily projektový tým s názvem NIKE a vytvořily projekt Studenti zvířecím sirotkům. Jeho úkolem bylo podpořit činnost děčínského útulku pro opuštěná zvířata.

Do projektu se zapojili i studenti Gymnázia Děčín, kteří  tuto akci velice podpořili a stali se hlavními sponzory. Shromáždili finanční prostředky v hodnotě 5. 231 Kč. Celý projekt byl organizován formou soutěže pro jednotlivé třídy a vítězná třída obdržela 4. 5. velký dort.

Realizace projektu na EOA mírně zkomplikovaly maturity a možná proto se také vybrala nižší částka. Jednotlivé třídy měly v tomto období rozdílné výukové programy a nebylo lehké dostatečně všechny informovat. Svou roli sehrál samozřejmě i samotný přístup studentů. Přesto se vybralo 2.039 Kč.

Vyhlášení vítězných tříd a předání symbolického šeku v celkové hodně 9. 200 Kč proběhlo v pátek
10. června v budově EOA. Pro tři vítězné třídy byla opět připravena sladká odměna a přednáška ošetřovatelů zvířat z útulku.

Dalšími sponzory projektu byli SraŽ EOA, DcFK komerční s. r. o., Marek Gerhardt, rodina Horejšových a Airsoftový tým Brothers in arms. Pomohli nám jak s úhradou nákladů na projekt (tisk plakátů, brožurek o útulku, odměny pro vítězné třídy), tak i se samotnou podporou útulku částkou 1. 930 Kč.

Za shromážděné finance budou útulku věnovány především čipy pro označení psů, čistící a odblešovací  přípravky.

Prostřednictvím  týdeníku Princip velmi děkujeme  za spolupráci všem, kteří se do projektu zapojili a pomohli podpořit děčínský útulek.

Za projektový tým Eva Horejšová, 3. A