Úvod Uchazeči Základní informace
Základní informace o škole

Evropská obchodní akademie v Děčíně má dlouholetou tradici (založená v roce 1945) a poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola prošla v roce 2009 – 2011 generální rekonstrukcí a patří mezi nejmodernější školy Ústeckého kraje.

Absolventi oboru Obchodní akademie se připravují k uplatnění přímo na trhu práce nebo ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
Mohou pracovat jako zaměstnanci nebo zaměstnavatelé tam, kde se vykonávají ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti, v organizacích a podnicích všech právních forem.


Zaměření základního oboru umožňují absolventům navíc:
KREATIVITA PODNIKÁNÍ:
● prakticky se zaměřit především na chod organizací a podniků a možný rozvoj vlastních podnikatelských aktivit


EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ ASISTENT
● pracovat v různých odborných pozicích, institucích EU, v_zastupitelských úřadech ČR, ve státní správě a samosprávě


SPORTOVNÍ MARKETING A MANAGEMENT
● rozšířit své studium o odborné sportovní předměty i provozovat sport v průběhu studia
● je určen všem zájemcům o sport, nejen aktivním sportovcům

Evropská obchodní akademie je zapojena do řady mezinárodních projektů s možností výjezdů žáků do zahraničí. Škola má bezbariérový přístup ke všem učebnám včetně výtahu. Evropská obchodní akademie nabízí svým žákům z různých míst České republiky ubytování internátní formou ve dvou ubytovacích zařízeních. Všichni žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně s finančním přispěním školy.